Bokmakiriwürger, Bokmakierie, Telophorus zeylonus - Südafrika